Vân Trinh

Vân Trinh

van_trinh@gmail.com
facebook

Có 9 mặt hàng

 • Cá phèn hồng

  13.000
  Gian hàng Vân Trinh
  Phòng 0711, Tòa nhà B7
  Chat với chủ ShopMua hàng
 • cá thèn

  13.000
  Gian hàng Vân Trinh
  Phòng 0711, Tòa nhà B7
  Chat với chủ ShopMua hàng
 • mì gạo từ quê

  25.000
  Gian hàng Vân Trinh
  Phòng 0711, Tòa nhà B7
  Chat với chủ ShopMua hàng
 • cá bướm

  13.000
  Gian hàng Vân Trinh
  Phòng 0711, Tòa nhà B7
  Chat với chủ ShopMua hàng
 • bánh nếp

  5.000
  Gian hàng Vân Trinh
  Phòng 0711, Tòa nhà B7
  Chat với chủ ShopMua hàng
 • cá chim đen

  20.000
  Gian hàng Vân Trinh
  Phòng 0711, Tòa nhà B7
  Chat với chủ ShopMua hàng
 • bánh lá ( bánh tẻ )

  20.000
  Gian hàng Vân Trinh
  Phòng 0711, Tòa nhà B7
  Chat với chủ ShopMua hàng
 • cá đét

  15.000
  Gian hàng Vân Trinh
  Phòng 0711, Tòa nhà B7
  Chat với chủ ShopMua hàng
 • Cá dầu

  20.000
  Gian hàng Vân Trinh
  Phòng 0711, Tòa nhà B7
  Chat với chủ ShopMua hàng

Chưa có đánh giá nào.