Lê Thu Cúc

Lê Thu Cúc

thucuc@gmail.com
facebook

Có 24 mặt hàng

 • nem tôm thịt

  50.000
  Gian hàng Lê Thu Cúc
  Phòng 903 Toà nhà 21B6
  Chat với chủ ShopMua hàng
 • canh cà bung

  50.000
  Gian hàng Lê Thu Cúc
  Phòng 903 Toà nhà 21B6
  Chat với chủ ShopMua hàng
 • Gà om nắm

  150.000
  Gian hàng Lê Thu Cúc
  Phòng 903 Toà nhà 21B6
  Chat với chủ ShopMua hàng
 • bò xào măng trúc

  170.000
  Gian hàng Lê Thu Cúc
  Phòng 903 Toà nhà 21B6
  Chat với chủ ShopMua hàng
 • Xách bò xào dứa khế

  120.000
  Gian hàng Lê Thu Cúc
  Phòng 903 Toà nhà 21B6
  Chat với chủ ShopMua hàng
 • Lòng lợn

  150.000
  Gian hàng Lê Thu Cúc
  Phòng 903 Toà nhà 21B6
  Chat với chủ ShopMua hàng
 • tràng lợn -dạ dày luộc

  120.000
  Gian hàng Lê Thu Cúc
  Phòng 903 Toà nhà 21B6
  Chat với chủ ShopMua hàng
 • gà ta om nấm

  150.000
  Gian hàng Lê Thu Cúc
  Phòng 903 Toà nhà 21B6
  Chat với chủ ShopMua hàng
 • -chép hấp xì dầu, om dưa

  0
  Gian hàng Lê Thu Cúc
  Phòng 903 Toà nhà 21B6
  Chat với chủ ShopMua hàng
 • cá rô phi rán giòn

  90.000
  Gian hàng Lê Thu Cúc
  Phòng 903 Toà nhà 21B6
  Chat với chủ ShopMua hàng
 • giả cầy

  90.000
  Gian hàng Lê Thu Cúc
  Phòng 903 Toà nhà 21B6
  Chat với chủ ShopMua hàng
 • Thăn lợn chiên xù

  65.000
  Gian hàng Lê Thu Cúc
  Phòng 903 Toà nhà 21B6
  Chat với chủ ShopMua hàng
 • Đậu cay tứ xuyên

  50.000
  Gian hàng Lê Thu Cúc
  Phòng 903 Toà nhà 21B6
  Chat với chủ ShopMua hàng
 • thỏ chiên vừng

  125.000
  Gian hàng Lê Thu Cúc
  Phòng 903 Toà nhà 21B6
  Chat với chủ ShopMua hàng
 • đuôi bò hầm thuốc bắc

  140.000
  Gian hàng Lê Thu Cúc
  Phòng 903 Toà nhà 21B6
  Chat với chủ ShopMua hàng
 • bò sốt tiêu

  110.000
  Gian hàng Lê Thu Cúc
  Phòng 903 Toà nhà 21B6
  Chat với chủ ShopMua hàng
 • ngan dé

  130.000
  Gian hàng Lê Thu Cúc
  Phòng 903 Toà nhà 21B6
  Chat với chủ ShopMua hàng
 • Củ Mã Thầy

  40.000
  Gian hàng Lê Thu Cúc
  Phòng 903 Toà nhà 21B6
  Chat với chủ ShopMua hàng
 • Vịt trời luộc

  150.000
  Gian hàng Lê Thu Cúc
  Phòng 903 Toà nhà 21B6
  Chat với chủ ShopMua hàng
 • Vịt om sấu

  120.000
  Gian hàng Lê Thu Cúc
  Phòng 903 Toà nhà 21B6
  Chat với chủ ShopMua hàng
 • Ngan luộc

  220.000
  Gian hàng Lê Thu Cúc
  Phòng 903 Toà nhà 21B6
  Chat với chủ ShopMua hàng
 • ốc mít om chuối đậu

  85.000
  Gian hàng Lê Thu Cúc
  Phòng 903 Toà nhà 21B6
  Chat với chủ ShopMua hàng
 • Gà ta rang muối

  150.000
  Gian hàng Lê Thu Cúc
  Phòng 903 Toà nhà 21B6
  Chat với chủ ShopMua hàng
 • – mực xào cần tỏi

  140.000
  Gian hàng Lê Thu Cúc
  Phòng 903 Toà nhà 21B6
  Chat với chủ ShopMua hàng

Chưa có đánh giá nào.