Phạm Thủy

Phạm Thủy

pham_thuy@gmail.com
facebook

Có 11 mặt hàng

 • XÔI CHIÊN PHỒNG 

  25.000
  Gian hàng Phạm Thủy
  Phòng 3638-Tòa nhà HH2C
  Chat với chủ ShopMua hàng
 • trứng vịt lộn

  40.000
  Gian hàng Phạm Thủy
  Phòng 3638-Tòa nhà HH2C
  Chat với chủ ShopMua hàng
 • BÁNH BAO CHAY CHIÊN

  40.000
  Gian hàng Phạm Thủy
  Phòng 3638-Tòa nhà HH2C
  Chat với chủ ShopMua hàng
 • ĐÙI GÀ BÓ XÔI

  45.000
  Gian hàng Phạm Thủy
  Phòng 3638-Tòa nhà HH2C
  Chat với chủ ShopMua hàng
 • PHÔ MAI QUE 

  75.000
  Gian hàng Phạm Thủy
  Phòng 3638-Tòa nhà HH2C
  Chat với chủ ShopMua hàng
 • KHOAI TÂY CHIÊN

  20.000
  Gian hàng Phạm Thủy
  Phòng 3638-Tòa nhà HH2C
  Chat với chủ ShopMua hàng
 • XÚC XÍCH 

  70.000
  Gian hàng Phạm Thủy
  Phòng 3638-Tòa nhà HH2C
  Chat với chủ ShopMua hàng
 • NEM CHUA RÁN LOẠI 1

  60.000
  Gian hàng Phạm Thủy
  Phòng 3638-Tòa nhà HH2C
  Chat với chủ ShopMua hàng
 • PHÔ MAI QUE 

  75.000
  Gian hàng Phạm Thủy
  Phòng 3638-Tòa nhà HH2C
  Chat với chủ ShopMua hàng
 • KHOAI LANG KÉN TẨM VỪNG

  20.000
  Gian hàng Phạm Thủy
  Phòng 3638-Tòa nhà HH2C
  Chat với chủ ShopMua hàng
 • KHOAI MÔN LỆ PHỐ

  45.000
  Gian hàng Phạm Thủy
  Phòng 3638-Tòa nhà HH2C
  Chat với chủ ShopMua hàng

Chưa có đánh giá nào.