Le Hien

Le Hien

le_hien@gmail.com
facebook

Có 10 mặt hàng

 • GÀ Ủ MUỐI HOA TIÊU

  200.000
  Gian hàng Le Hien
  Phòng 1916_Tòa nhà HH4B
  Chat với chủ ShopMua hàng
 • ROI ĐÀO ĐÁ MIỀN TÂY

  50.000
  Gian hàng Le Hien
  Phòng 1916_Tòa nhà HH4B
  Chat với chủ ShopMua hàng
 • MỨT BÍ ĐAO

  80.000
  Gian hàng Le Hien
  Phòng 1916_Tòa nhà HH4B
  Chat với chủ ShopMua hàng
 • Dưa hấu ko hạt

  19.000
  Gian hàng Le Hien
  Phòng 1916_Tòa nhà HH4B
  Chat với chủ ShopMua hàng
 • Miến Hàn Quốc

  100.000
  Gian hàng Le Hien
  Phòng 1916_Tòa nhà HH4B
  Chat với chủ ShopMua hàng
 • Hồng xiêm nguyên cám Tiền Giang

  35.000
  Gian hàng Le Hien
  Phòng 1916_Tòa nhà HH4B
  Chat với chủ ShopMua hàng
 • Mũ lông

  90.000
  Gian hàng Le Hien
  Phòng 1916_Tòa nhà HH4B
  Chat với chủ ShopMua hàng
 • Mứt sen Chuẩn xuất xứ Huế

  180.000
  Gian hàng Le Hien
  Phòng 1916_Tòa nhà HH4B
  Chat với chủ ShopMua hàng
 • NGÔ TÍM

  12.000
  Gian hàng Le Hien
  Phòng 1916_Tòa nhà HH4B
  Chat với chủ ShopMua hàng
 • xoài bao tử

  20.000
  Gian hàng Le Hien
  Phòng 1916_Tòa nhà HH4B
  Chat với chủ ShopMua hàng

Chưa có đánh giá nào.