Kim Vải

Kim Vải

kimvai@gmail.com
facebook

Có 12 mặt hàng

 • Gạo tám hải hậu

  165.000
  Gian hàng Kim Vải
  Phòng 3A06
  Chat với chủ ShopMua hàng
 • Gà ngon

  110.000
  Gian hàng Kim Vải
  Phòng 3A06
  Chat với chủ ShopMua hàng
 • Cà chua sạch

  20.000
  Gian hàng Kim Vải
  Phòng 3A06
  Chat với chủ ShopMua hàng
 • Gừng ta

  25.000
  Gian hàng Kim Vải
  Phòng 3A06
  Chat với chủ ShopMua hàng
 • Hành tỏi khô hải dương

  50.000
  Gian hàng Kim Vải
  Phòng 3A06
  Chat với chủ ShopMua hàng
 • Thanh long ruột trắng

  17.000
  Gian hàng Kim Vải
  Phòng 3A06
  Chat với chủ ShopMua hàng
 • Đỗ cô ve

  20.000
  Gian hàng Kim Vải
  Phòng 3A06
  Chat với chủ ShopMua hàng
 • Đỗ đen xanh lòng

  60.000
  Gian hàng Kim Vải
  Phòng 3A06
  Chat với chủ ShopMua hàng
 • Dưa chuột quê

  15.000
  Gian hàng Kim Vải
  Phòng 3A06
  Chat với chủ ShopMua hàng
 • Hạt sen

  40.000
  Gian hàng Kim Vải
  Phòng 3A06
  Chat với chủ ShopMua hàng
 • Bí cô tiên

  10.000
  Gian hàng Kim Vải
  Phòng 3A06
  Chat với chủ ShopMua hàng
 • Thanh long ruột đỏ

  27.000
  Gian hàng Kim Vải
  Phòng 3A06
  Chat với chủ ShopMua hàng

Chưa có đánh giá nào.