Hải sản và mắm tép Ba Làng

Hải sản và mắm tép Ba Làng

nguyenthihieu9870@gmail.com
facebook

Có 32 mặt hàng

 • Cá bạc má

  70.000
  Gian hàng Hải sản và mắm tép Ba Làng
  Phòng 307, Tòa nhà 21B6
  Chat với chủ ShopMua hàng
 • Cá chỉ vàng

  230.000
  Gian hàng Hải sản và mắm tép Ba Làng
  Phòng 307, Tòa nhà 21B6
  Chat với chủ ShopMua hàng
 • Nõn tôm hấp

  300.000
  Gian hàng Hải sản và mắm tép Ba Làng
  Phòng 307, Tòa nhà 21B6
  Chat với chủ ShopMua hàng
 • CÁ NGẦN

  170.000
  Gian hàng Hải sản và mắm tép Ba Làng
  Phòng 307, Tòa nhà 21B6
  Chat với chủ ShopMua hàng
 • Nõn tôm vàng

  190.000
  Gian hàng Hải sản và mắm tép Ba Làng
  Phòng 307, Tòa nhà 21B6
  Chat với chủ ShopMua hàng
 • Nõn Bề bề thịt

  250.000
  Gian hàng Hải sản và mắm tép Ba Làng
  Phòng 307, Tòa nhà 21B6
  Chat với chủ ShopMua hàng
 • Cá ngần biển

  70.000
  Gian hàng Hải sản và mắm tép Ba Làng
  Phòng 307, Tòa nhà 21B6
  Chat với chủ ShopMua hàng
 • MỰC TRỨNG ĐỎ

  240.000
  Gian hàng Hải sản và mắm tép Ba Làng
  Phòng 307, Tòa nhà 21B6
  Chat với chủ ShopMua hàng
 • Cá hồng phèn héo

  150.000
  Gian hàng Hải sản và mắm tép Ba Làng
  Phòng 307, Tòa nhà 21B6
  Chat với chủ ShopMua hàng
 • Mắm tép nguyên chất

  70.000
  Gian hàng Hải sản và mắm tép Ba Làng
  Phòng 307, Tòa nhà 21B6
  Chat với chủ ShopMua hàng
 • Bề bề vụn

  130.000
  Gian hàng Hải sản và mắm tép Ba Làng
  Phòng 307, Tòa nhà 21B6
  Chat với chủ ShopMua hàng
 • Mắm tôm nguyên chất

  70.000
  Gian hàng Hải sản và mắm tép Ba Làng
  Phòng 307, Tòa nhà 21B6
  Chat với chủ ShopMua hàng
 • Bề bề nõn trứng

  300.000
  Gian hàng Hải sản và mắm tép Ba Làng
  Phòng 307, Tòa nhà 21B6
  Chat với chủ ShopMua hàng
 • Thịt chưng mắm tép

  250.000
  Gian hàng Hải sản và mắm tép Ba Làng
  Phòng 307, Tòa nhà 21B6
  Chat với chủ ShopMua hàng
 • CÁ ÔNG BẦU

  110.000
  Gian hàng Hải sản và mắm tép Ba Làng
  Phòng 307, Tòa nhà 21B6
  Chat với chủ ShopMua hàng
 • RƯƠI

  560.000
  Gian hàng Hải sản và mắm tép Ba Làng
  Phòng 307, Tòa nhà 21B6
  Chat với chủ ShopMua hàng
 • TÔM SÚ CÀNG ĐỎ

  260.000
  Gian hàng Hải sản và mắm tép Ba Làng
  Phòng 307, Tòa nhà 21B6
  Chat với chủ ShopMua hàng
 • CÁ NỤC HOA

  100.000
  Gian hàng Hải sản và mắm tép Ba Làng
  Phòng 307, Tòa nhà 21B6
  Chat với chủ ShopMua hàng
 • CÁ THU PHẤN CÂU

  170.000
  Gian hàng Hải sản và mắm tép Ba Làng
  Phòng 307, Tòa nhà 21B6
  Chat với chủ ShopMua hàng
 • MỰC TRỨNG

  260.000
  Gian hàng Hải sản và mắm tép Ba Làng
  Phòng 307, Tòa nhà 21B6
  Chat với chủ ShopMua hàng
 • Mực trứng đỏ

  240.000
  Gian hàng Hải sản và mắm tép Ba Làng
  Phòng 307, Tòa nhà 21B6
  Chat với chủ ShopMua hàng
 • Cá thu tươi cắt lát

  280.000
  Gian hàng Hải sản và mắm tép Ba Làng
  Phòng 307, Tòa nhà 21B6
  Chat với chủ ShopMua hàng
 • Mực ghim trứng

  230.000
  Gian hàng Hải sản và mắm tép Ba Làng
  Phòng 307, Tòa nhà 21B6
  Chat với chủ ShopMua hàng
 • TÔM SÚ CÀNG ĐỎ

  0
  Gian hàng Hải sản và mắm tép Ba Làng
  Phòng 307, Tòa nhà 21B6
  Chat với chủ ShopMua hàng
 • Moi tươi

  80.000
  Gian hàng Hải sản và mắm tép Ba Làng
  Phòng 307, Tòa nhà 21B6
  Chat với chủ ShopMua hàng
 • Bề bề thịt bóc sẵn

  240.000
  Gian hàng Hải sản và mắm tép Ba Làng
  Phòng 307, Tòa nhà 21B6
  Chat với chủ ShopMua hàng
 • Nõn Tôm tươi trắng

  190.000
  Gian hàng Hải sản và mắm tép Ba Làng
  Phòng 307, Tòa nhà 21B6
  Chat với chủ ShopMua hàng
 • Nước mắm nguyên chất

  150.000
  Gian hàng Hải sản và mắm tép Ba Làng
  Phòng 307, Tòa nhà 21B6
  Chat với chủ ShopMua hàng
 • Mực một nắng

  260.000
  Gian hàng Hải sản và mắm tép Ba Làng
  Phòng 307, Tòa nhà 21B6
  Chat với chủ ShopMua hàng
 • Tôm sú càng đỏ tươi

  240.000
  Gian hàng Hải sản và mắm tép Ba Làng
  Phòng 307, Tòa nhà 21B6
  Chat với chủ ShopMua hàng
 • Cá trích

  70.000
  Gian hàng Hải sản và mắm tép Ba Làng
  Phòng 307, Tòa nhà 21B6
  Chat với chủ ShopMua hàng
 • MỰC MÀNH

  110.000
  Gian hàng Hải sản và mắm tép Ba Làng
  Phòng 307, Tòa nhà 21B6
  Chat với chủ ShopMua hàng

Chưa có đánh giá nào.