Gạo ngon

Gạo ngon

thuvitque@gmail.com
facebook

Có 6 mặt hàng

 • Gạo nếp nhung thơm dẻo

  30.000
  Gian hàng Gạo ngon
  Phòng 1913, tòa nhà B7
  Chat với chủ ShopMua hàng
 • Gạo tám thái loại đặc biệt

  200.000
  Gian hàng Gạo ngon
  Phòng 1913, tòa nhà B7
  Chat với chủ ShopMua hàng
 • Gạo tám thơm hải hậu

  165.000
  Gian hàng Gạo ngon
  Phòng 1913, tòa nhà B7
  Chat với chủ ShopMua hàng
 • Gạo bắc hương

  165.000
  Gian hàng Gạo ngon
  Phòng 1913, tòa nhà B7
  Chat với chủ ShopMua hàng
 • Miến dong phia đén cao bằng

  110.000
  Gian hàng Gạo ngon
  Phòng 1913, tòa nhà B7
  Chat với chủ ShopMua hàng
 • Gạo tám điện biên

  170.000
  Gian hàng Gạo ngon
  Phòng 1913, tòa nhà B7
  Chat với chủ ShopMua hàng

Chưa có đánh giá nào.