Bộ nồi BSF 5 chiếc .( nấu được bếp từ) MADE IN GER MANY – Chợ Hàng xóm